Inofficiellt forum för Nintendo i Sverige

Du är inte inloggad.

Meddelande

Detta forum är nu ett arkiv för gamla minnen! Det går ej att registrera sig eller skriva på detta forum.
Vi hänvisar till nf2.se för vidare diskussioner.
  • Index
  •  » Diverse
  •  » Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

#1 2010-01-02 19:23:16

Marow
Medlem P11
Från: Ångermanland
Registrerad: 2008-08-04
Inlägg: 7838
Webbsida

Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Werewolfspelledarlistan!
Junior
Felix
TFK
Seppälä
Pranz
n!n

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________


Werewolf XII
Okej, kom inte på något bättre namn just nu. Kommer kanske ändra senare, sluta klaga ;_;


Regler
- Var aktiva, annars ersätts ni av en reserv. Om ingen reserv finns så dör du.
- Kommunikation utanför tråden är tillåten.
- Att rösta med Slumpgeneratorer är förbjudet.
- Skärmdumpar får inte förekomma av något slag. Detsamma gäller kopierad text från något jag skrivit, eller att man påstår att jag skrivit något jag inte gjort. Men att däremot kopiera text och påstå att någon spelare skrivit den är helt okej.
- Inget prat när ni är död, något enstaka sista meddelande efter ni dött är allt. Utomstående får inte prata alls.
- Vissa personer kommer att hamna i reservlistan trots att de anmält sig i tid. Dessa personer har antingen varit helt inaktiva, haft ett spelförstörande betéende eller helt enkelt varit inaktiva i tråden men ändå skickat in natthandlingar. (betéendet kan dock försvaras av att det är en taktik. jag vet vilka som gör det taktiskt eller inte, tro mig)
- Om vissa personer, trots att de är anmälda, gör något ovanstående så kommer denne först få en varning (PM). Blir inte betéendet bättre efter varningen, så ersätts personen av en reserv. Finns ingen reserv dör personen.
- Har ni giltig frånvaro, kom ihåg att berätta det för mig i tid så jag kan ersätta er tillfälligt. Om ingen reserv finns, då får du helt enkelt bara vara kvar i spelet tills du är tillbaka.
- Rundan börjar när ni svarat på mina PM angående er roll.
- Använd er utav detta röstformat, annars räknas inte er röst:

Eki skrev:

Hum... jag vill rösta på Lord Mario därför att.

Mange - 1 (Tubba Blubba)
Tubba Blubba - 1 (krullpojken)
Sakamaka - 1 (Zetanon)
Lord Mario - 2 (Mange, Eki)
Zelderu Maryoto - 2 (oddy, Haplo)

Bra att veta om rundan
- Ni får fullt öppet avslöja roller för andra, men ni får själva ta konsekvenserna. OBS! "HELT ENKELT BÄST" FÅR INTE BERÄTTA SIN ROLL!
- Dagarna avslutas när en majoritet är nådd. Drar det ut på tiden för att ingen skriver så sätts det en deadline.
- Nätterna avslutas när alla natthandlingar är inne. Drar det ut på tiden så sätts en deadline. Roller som då inte hunnit skicka in en natthandling, får ingen handling gjord.
- Alla svar på natthandlingarna lämnas in samtidigt (vilket är när jag postar historien). Detta så att det inte går att undersöka en roll och få reda på om det är ett lämpligt byte att döda eller inte.
- De Onda vinner om hälften av spelarna som är kvar är Onda, eller om de är en majoritet.
- Döda Onda markeras med rött. Döda Goda med blått. Döda Stadsbor med grönt. Gisslantagarens offer och han själv med lila. Galne Carl med orange.
- Spelet börjar med Natt 0 där bara Den Dumme och Den Smarte får använda sina roller.

Rollfördelning (20) (5)
6 Onda. (0)
2 Goda. (0)
11 Stadsbor. (6 invånare) (5 specialroller) (2) (3)
1 Galning. (0)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Den Onda mästarligan (6) (0)
Den Onda sidan, kort och gott. Vinner om hälften av spelarna som är kvar är Onda, eller om de är en majoritet. Ifall alla dödande roller dör, så kan Mästertjuven döda. Den som utför mordet slumpas mellan de dödande rollerna.

Mördare (2) (0)
Dödar folk. Ni kommer överens inom gruppen vem som ska dödas.
För Avlyssnare syns som: Ond (Mördare).
För Den Smarte syns som: Ond.
För Den Dumme syns som: God.

Ledare (1) (0)
Dödar folk. Denna person är ledaren för de Onda och är den som i slutändan bestämmer vem som ska dödas ifall ni inte kommer överens inom gruppen.
Skulle Ledaren dö så blir en Mördare den nya Ledaren (jag slumpar). Ifall alla Mördare är döda så blir Mästertjuven det och kan då välja mellan att undersöka eller att döda under nätterna.
Bara originalledaren syns som "Stadsbo (Invånare)", alla efterträdare syns som sin respektive roll.
För Avlyssnare syns som: Stadsbo (Invånare).
För Den Smarte syns som: Stadsbo.
För Den Dumme syns som: Stadsbo.

Mästertjuv (1) (0)
Snor information av en annan spelare och får då reda på dess roll.
För Avlyssnare syns som: Ond (Mästertjuv)
För Den Smarte syns som: Ond.
För Den Dumme syns som: God.

Transformerare (1) (0)
Fungerar från början precis som en byfåne. Men personen kan när som helst under spelets gång, Dag som Natt, byta roll till antingen Mördare eller Mästertjuv. När man väl bytt en gång kan man inte byta mer.
Notera att förvandlingen till önskad roll bara fungerar som ett tillskott för den rollen, inte att man kan döda/undersöka två personer per natt.
Förvandlingen kommer att meddelas i tråden, dock inte till vilken roll.
Ifall personen fortfarande är en Transformerare gäller undersökningslistan nedan, annars får ni bläddra upp till Mördaren eller Mästertjuven.
För Avlyssnare syns som: Stadsbo (Invånare).
För Den Smarte syns som: Stadsbo.
För Den Dumme syns som: Stadsbo.

Gisslantagare (1) (0)
Fungerar från början precis som en byfåne. Men personen kan när som helst under spelets gång, Dag som Natt, ta valfri person som gissla oavsett roll. Ifall någon tas som gissla kommer både Gisslantagarens och gisslans roll tillkännages öppet för alla. Gisslan kan då inte längre utöva sin roll, utan kommer att fungera som en Invånare; alltså ingen roll alls. Gisslantagaren själv kan aldrig byta gissla, utan har man använt rollen kommer man aldrig mer att kunna använda den.
Skulle Gisslantagaren bli attackerad av Pistolmannen eller bli lynchad, kommer även gisslan att dö. Endast Galne Carl kan döda Gisslantagaren utan att gisslan dör.
För Avlyssnare syns som: Stadsbo (Invånare).
För Den Smarte syns som: Stadsbo.
För Den Dumme syns som: Stadsbo.


--------------------------------------------------------Den Goda styrkan (2) (0)
Fungerar som ett tillskott till Stadsborna och är alltså på samma lag tillsammans med dem. Deras mål är att förinta de Onda.

Pistolman (1) (0)
Kan varje natt välja att döda en person. Var försöktig så att du inte dödar en Stadsbo!
För Mästertjuven syns som: God (Pistolman)
För Den Smarte syns som: God.
För Den Dumme syns som: Ond.

Avlyssnare (1) (0)
Kan undersöka en person varje natt och få reda på dess roll. Om Avlyssnaren inte vill detta, så kan han vänta tre nätter i rad (Natt 0 ej inkluderat) och garanterat få reda på en Ond roll (jag slumpar). Denna process kan avbrytas mitt i om så behagas.
För Mästertjuven syns som: God (Avlyssnare)
För Den Smarte syns som: God.
För Den Dumme syns som: Ond.


--------------------------------------------------------Stadsbor (11) (5)
Folket som bor i staden. På lag tillsammans med de Goda och deras mål är att få ut de Onda. Deras knep? Lynching!

Invånare (6) (2)
Ingen roll, men gillar att lyncha folk under dagen.
För Avlyssnaren syns som: Stadsbo (Invånare)
För Mästertjuven syns som: Stadsbo (Invånare)
För Den Smarte syns som: Stadsbo.
För Den Dumme syns som: Stadsbo.

Den Smarte (1) (0)
Kan undersöka en person varje natt och få reda på om personen antingen tillhör gruppen Ond, God eller Stadsbo.
För Avlyssnaren syns som: Stadsbo (Den Smarte)
För Mästertjuven syns som: Stadsbo (Den Smarte)
För Den Dumme syns som: Stadsbo.

Den Dumme (1)
Kan undersöka under natten och få reda på ifall en person tillhör gruppen Stadsbo. Däremot så ser de Goda ut som Onda, och de Onda ser ut som Goda. Han tror att han är Den Smarte.
För Avlyssnaren syns som: Stadsbo (Den Dumme)
För Mästertjuven syns som: Stadsbo (Den Dumme)
För Den Smarte syns som: Stadsbo.

Helt Enkelt Bäst (1) (0)
Fungerar som en bybo och kan överleva de Ondas attacker. Däremot så kan han dö antingen av lynching, ett skott från Pistolmannen eller en attack av Galne Carl. OBS! FÅR INTE BERÄTTA SIN ROLL! (däremot kan man ju alltid försöka hinta lite svagt)
För Avlyssnaren syns som: Stadsbo (Helt Enkelt Bäst)
För Mästertjuven syns som: Stadsbo (Helt Enkelt Bäst)
För Den Smarte syns som: Stadsbo.
För Den Dumme syns som: Stadsbo.

Väktare (1)
Kan blockera en persons natthandling varje natt. Han får inte blockera samma person två gånger i rad, oavsett vem det är han blockar.
Ifall han lyckats blocka en roll som inte dödar, så kommer han INTE att få reda på om han lyckades blocka eller ej.
Ifall han lyckats blocka en roll som kan döda, så kommer han få reda på att han lyckats blocka någon i historien (och PM). Däremot så får han inte reda på den blockades sida, så det kan antingen vara Ond, God eller Galning!
För Avlyssnaren syns som: Stadsbo (Väktare)
För Mästertjuven syns som: Stadsbo (Väktare)
För Den Smarte syns som: Stadsbo.
För Den Dumme syns som: Stadsbo.

Lynchräddaren (1)
Är denna person delaktig i en lynch mot en person som har majoritet och kommer att lynchas, så överlever den personen. Denna kraft kan användas två gånger vid valfritt tillfälle. För att kraften ska verka måste man PM:a mig, annars kommer den lynchade att lynchas.
För Avlyssnaren syns som: Stadsbo (Lynchräddaren)
För Mästertjuven syns som: Stadsbo (Lynchräddaren)
För Den Smarte syns som: Stadsbo.
För Den Dumme syns som: Stadsbo.


--------------------------------------------------------Den Galne Stadsbon vid namn Carl (1) (0)
Den fjärde sidan som spelar för sitt egna ändamål. Får sluta sig till vilken sida han vill och vinner tillsammans med den segrande sidan.

Galne Carl (1) (0)
Fungerar från början som en Stadsbo (Invånare). Men, med start under Natt 4, så kan denna person döda.
Med tanke på att personen från början fungerar som en Stadsbo (Invånare), så syns han också som det. Men när han blir Galen och kan börja döda, så syns han lite annorlunda utav vissa av de undersökande rollerna:
För Avlyssnaren syns som: Galning (Galne Carl)
För Mästertjuven syns som: Galning (Galne Carl)
För Den Smarte syns som: Stadsbo.
För Den Dumme syns som: Stadsbo.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Story!
Intro <--- Inget viktigt här inte
Natt 0 <--- Specialnatt för den Dumme och den Smarte
Dag 1 <--- Ingen lynch
Natt 1 <--- Pranz - Stadsbo (Invånare) - Natt 1 - Dödad
Dag 2 <--- KevA - Ond (Mördare) - Dag 2 - Lynchad
Natt 2 <--- Eki - Stadsbo (Invånare) - Natt 2- Dödad
Dag 3 <--- Skoterbosse - Ond (Mästertjuv) - Dag 3 - Lynchad
Natt 3 <--- n!n - God (Avlyssnare) - Natt 3 - Dödad <--- Pistolmannen blockad
Dag 4 <--- JJ - Ond (Transformerare) - Dag 4 - Lynchad
Natt 4 <--- Lord Mario - Stadsbo (Den Smarte) - Natt 4 - Dödad <---  Mange - Ond (Ledare) - Natt 4 - Dödad
Dag 5 <--- TheFlameKnight (Darki fr.o.m. 13:e Feb (Dag 4)) - Galne Carl - Dag 5 - Lynchad
Natt 5 <--- Lucky Star (Pranz fr.o.m. 5:e Feb (Dag 4)) - Stadsbo (Helt Enkelt Bäst) - Natt 5 - Dödad <--- Eyeshield 21 - Stadsbo (Invånare) - Natt 5 - Dödad
Dag 6 <--- Ingen dog
Natt 6 <--- oddy - Stadsbo (Invånare) - Natt 6 - Dödad
Dag 7 <--- BlazeShadow - Ond (Gisslantagare) - Dag 7 - Lynchad
Natt 7 <--- Seppälä - Ond (Mördare) - Natt 7 - Dödad <--- Junior - God (Pistolman) - Natt 7 - Dödad
Outro <--- Info och avslutning

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Deltagare (20) (5)
1. Seppälä - Ond (Mördare) - Natt 7 - Dödad
2. Haplo - Stadsbo (Invånare) - Överlevde
3. oddy - Stadsbo (Invånare) - Natt 6 - Dödad
4. BlazeShadow - Ond (Gisslantagare) - Dag 7 - Lynchad
5. Mange - Ond (Ledare) - Natt 4 - Dödad
6. Miicke - Stadsbo (Den Dumme) - Överlevde
7. Skoterbosse - Ond (Mästertjuv) - Dag 3 - Lynchad
8. Libro - Stadsbo (Väktare) - Överlevde
9. Pranz - Stadsbo (Invånare) - Natt 1 - Dödad
10. Junior - Ond (Mördare) - Natt 7 - Dödad
11. n!n - God (Avlyssnare) - Natt 3 - Dödad
12. Zetanon - Stadsbo (Lynchräddare) - Överlevde
13. Eki - Stadsbo (Invånare) - Natt 2- Dödad
14. KevA - Ond (Mördare) - Dag 2 - Lynchad
15. JJ (Zelderu fr.o.m. 23:e Jan (Dag 3) -> 5:e Februari (Dag 4)) - Ond (Transformerare) - Dag 4 - Lynchad
16. Lucky Star (Pranz fr.o.m. 5:e Feb (Dag 4)) - Stadsbo (Helt Enkelt Bäst) - Natt 5 - Dödad
17. Nyman (Wiiner fr.o.m. 21:a Jan (Natt 2)) (Eki fr.o.m. 31:a Jan (Dag 3)) - Stadsbo (Invånare) - Överlevde
18. Eyeshield 21 - Stadsbo (Invånare) - Natt 5 - Dödad
19. TheFlameKnight (Darki fr.o.m. 13:e Feb (Dag 4)) - Galne Carl - Dag 5 - Lynchad
20. Lord Mario - Stadsbo (Den Smarte) - Natt 4 - Dödad

Reserver
Darki (Insatt i spelet 13:e Feb (Dag 4), pga TheFlameKnights inaktivitet)
Wiiner (Insatt i spelet 21:a Jan (Natt 2), pga Nymans inaktivitet) ERSATT AV EKI
Zelderu (Insatt i spelet 23:e Jan (Dag 3), då JJ är bortrest till 5:e Februari (Dag 4). JJ tar sedan över rollen)

Reserver som tidigare var med i spelet
Eki (Reserv sedan Natt 2, då han dog) (Insatt i spelet 31:a Jan (Dag 3), pga Wiiners flipp) - Överlevde
Pranz (Reserv sedan Natt 1, då han dog) (Insatt i spelet 5:e Feb (Dag 4), pga Lucky Stars inaktivitet)

Senast redigerat av Marow (2010-03-05 22:45:19)


Jag är en tråkig sak. Akta er för mig. Annars kanske jag smittar av mig med min tråkighet!
Battle of the Anime Openings - Hokuto no Ken Opening vann   
Battle of the Anime Endings - Death Note Ending 2 vann
Battle of the Anime OST  - Berserk - Forces vann
Werewolf XII - De Goda vann

Offline

 

#2 2010-01-02 19:24:01

Marow
Medlem P11
Från: Ångermanland
Registrerad: 2008-08-04
Inlägg: 7838
Webbsida

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Hoppas det inte blev för svårt att förstå eller så. Kom gärna med förslag, är själv osäker på om det blev en bra fördelning!


Jag är en tråkig sak. Akta er för mig. Annars kanske jag smittar av mig med min tråkighet!
Battle of the Anime Openings - Hokuto no Ken Opening vann   
Battle of the Anime Endings - Death Note Ending 2 vann
Battle of the Anime OST  - Berserk - Forces vann
Werewolf XII - De Goda vann

Offline

 

#3 2010-01-02 19:32:34

Seppälä
Medlem P30
Registrerad: 2008-08-04
Inlägg: 13787

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Hej!


Råtta.                                           
                                             Don't blame me for being number one
                                                  Love me for being different
                                 

Offline

 

#4 2010-01-02 19:33:09

Haplo
Medlem
Från: Västerås
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 4718

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Hohiha jag är med. big_smile


msn: nicklasbettre@hotmail.com                   Tetrig Tetra som avatar.                Era hjärnor är och förblir tomma.     
Xbox live: Cactus Jacc                                 Hmmm...                                      Hehe... Mysigt :3
"You can't do it, kid. But don't worry, my boy. You're not the only one. No one else can do it. I'm the best!"
Haplo? Vad är en Haplo?   хапло? Что такое хапло?    ハプロ。ハプロはなんですか。   En duplo på hasch...

Offline

 

#5 2010-01-02 19:34:24

Darki
Medlem P12
Från: Vänersborg
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 2884

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Jag är med.


erefest?

Skomakar'n var här. DDddddddddd:: sSSS::

Offline

 

#6 2010-01-02 19:39:24

oddy
Medlem
Från: Arvika
Registrerad: 2008-10-01
Inlägg: 636
Webbsida

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Hmm här hade jag tänkt pausat ifrån werewolf ett tag. Men vafan vi kör en runda till. Detta verkar bli spännande. Jag anmäler mig om det inte framgick.


Otaku in training.
graveworm666.wordpress.com

Offline

 

#7 2010-01-02 19:45:32

BlazeShadow
Medlem
Från: Göteborg
Registrerad: 2008-09-05
Inlägg: 3478

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Jag!!


Det fjärde riket skall förgöra bolsjevikernas patetiska Röda Armé! Kom ihåg ölkällarkuppen!

Och vem är du att tala? Din hobbynazism jämte ditt banala skitsnack i varje tråd är absolut lika jobbigt. Jag placerar dig i samma fack som xzx, ccst, Zelderu och Link89. - Nedech, rasbiolog
Polisen borde få mer makt så de kan haffa sådana personer som de är säkra på att de gjort nåt bortt men inte har bevis. - Whiner

Offline

 

#8 2010-01-02 19:46:38

Mange
Medlem P20
Från: Blekinge
Registrerad: 2008-08-10
Inlägg: 3714

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Jag gör comeback.


http://img29.imageshack.us/img29/997/mangedekusignry8.jpg
What we do in life echoes into eternity

Offline

 

#9 2010-01-02 19:49:30

Lifesnoozer
Medlem P30
Från: Falköping
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 3101
Webbsida

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Men fffff...

Kör på irc, klydda in ner forumet mer med skiten. ;__;


I'm swimming around in a vagina, I'm swimming around in a vagina, I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess~
Spoiler: Skomakar'n var här. :3 Nu var jag här igen. 8D // Sko
JWBproject - Design och Foto http://jwbproject.se/bilder/robo.gif
Flickr
<Levande System>

Offline

 

#10 2010-01-02 19:51:57

Miicke
Medlem P28
Från: Karlstad
Registrerad: 2008-08-06
Inlägg: 2854

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Jag har ingen aning om hur detta går till, någon som kan förklara? Förstod inte riktigt det jag läste.

Är det typ: Rösta på någon varje dag som du tror är något som du vill ska åka ut?

Jag anmäler mig, om jag väl förstår det till slut tongue

Senast redigerat av Miicke (2010-01-02 19:52:19)


Jag har ingen aning om vad jag ska ha för någon signatur.

Offline

 

#11 2010-01-02 19:54:38

Pontus
Medlem P29
Från: Täby
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 6747
Webbsida

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Jag är fan på den här gången!

Offline

 

#12 2010-01-02 19:58:35

BlazeShadow
Medlem
Från: Göteborg
Registrerad: 2008-09-05
Inlägg: 3478

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Lifesnoozer skrev:

Men fffff...

Kör på irc, klydda in ner forumet mer med skiten. ;__;

Var det inte du som gillade http://www.nintendoforumet.se/viewtopic.php?id=3377?

Förövrigt kan man inte göra riktigt coola rundor över IRC.


Det fjärde riket skall förgöra bolsjevikernas patetiska Röda Armé! Kom ihåg ölkällarkuppen!

Och vem är du att tala? Din hobbynazism jämte ditt banala skitsnack i varje tråd är absolut lika jobbigt. Jag placerar dig i samma fack som xzx, ccst, Zelderu och Link89. - Nedech, rasbiolog
Polisen borde få mer makt så de kan haffa sådana personer som de är säkra på att de gjort nåt bortt men inte har bevis. - Whiner

Offline

 

#13 2010-01-02 20:00:30

Libro
Medlem P18
Från: Västerås
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 3260

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Efter lång paus så vill jag också vara med. <:


Kirja Kitabu Βιβλίο Carte Raamat Книга کتاب Bog ספר Kniha Boek Libri पुस्तक Buku Leabhar Bók 本 Llibre 書Book 책 Knjiga Grāmata Knyga Ktieb Książka Livro Kniha Kitabu หนังสือ Kitap Buch Sách Кніга Llyfr

Offline

 

#14 2010-01-02 20:01:48

Lifesnoozer
Medlem P30
Från: Falköping
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 3101
Webbsida

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

BlazeShadow skrev:

Lifesnoozer skrev:

Men fffff...

Kör på irc, klydda in ner forumet mer med skiten. ;__;

Var det inte du som gillade http://www.nintendoforumet.se/viewtopic.php?id=3377?

Förövrigt kan man inte göra riktigt coola rundor över IRC.

Tvärt om, det är ju där de bästa rundorna sker.

Sade aldrig att jag gillade den, försvarade den bara. Och 1 tråd vs en miljon trådar. <:


I'm swimming around in a vagina, I'm swimming around in a vagina, I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess~
Spoiler: Skomakar'n var här. :3 Nu var jag här igen. 8D // Sko
JWBproject - Design och Foto http://jwbproject.se/bilder/robo.gif
Flickr
<Levande System>

Offline

 

#15 2010-01-02 20:06:07

Libro
Medlem P18
Från: Västerås
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 3260

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Lifesnoozer skrev:

BlazeShadow skrev:

Lifesnoozer skrev:

Men fffff...

Kör på irc, klydda in ner forumet mer med skiten. ;__;

Var det inte du som gillade http://www.nintendoforumet.se/viewtopic.php?id=3377?

Förövrigt kan man inte göra riktigt coola rundor över IRC.

Tvärt om, det är ju där de bästa rundorna sker.

Sade aldrig att jag gillade den, försvarade den bara. Och 1 tråd vs en miljon trådar. <:

Var med i stället för att gnälla.
Då har du ju en anledning att titta in. <:


Kirja Kitabu Βιβλίο Carte Raamat Книга کتاب Bog ספר Kniha Boek Libri पुस्तक Buku Leabhar Bók 本 Llibre 書Book 책 Knjiga Grāmata Knyga Ktieb Książka Livro Kniha Kitabu หนังสือ Kitap Buch Sách Кніга Llyfr

Offline

 

#16 2010-01-02 20:06:50

Lifesnoozer
Medlem P30
Från: Falköping
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 3101
Webbsida

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Libro skrev:

Lifesnoozer skrev:

BlazeShadow skrev:


Var det inte du som gillade http://www.nintendoforumet.se/viewtopic.php?id=3377?

Förövrigt kan man inte göra riktigt coola rundor över IRC.

Tvärt om, det är ju där de bästa rundorna sker.

Sade aldrig att jag gillade den, försvarade den bara. Och 1 tråd vs en miljon trådar. <:

Var med i stället för att gnälla.
Då har du ju en anledning att titta in. <:

Nä, inte lika kul såhär som över irc eller irl, ska ju vara lite tempo i det också. <:

Och den ligger ju alltid under "senaste inlägg" och stökar.


I'm swimming around in a vagina, I'm swimming around in a vagina, I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess~
Spoiler: Skomakar'n var här. :3 Nu var jag här igen. 8D // Sko
JWBproject - Design och Foto http://jwbproject.se/bilder/robo.gif
Flickr
<Levande System>

Offline

 

#17 2010-01-02 20:10:52

Libro
Medlem P18
Från: Västerås
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 3260

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Lifesnoozer skrev:

Libro skrev:

Lifesnoozer skrev:


Tvärt om, det är ju där de bästa rundorna sker.

Sade aldrig att jag gillade den, försvarade den bara. Och 1 tråd vs en miljon trådar. <:

Var med i stället för att gnälla.
Då har du ju en anledning att titta in. <:

Nä, inte lika kul såhär som över irc eller irl, ska ju vara lite tempo i det också. <:

Och den ligger ju alltid under "senaste inlägg" och stökar.

Nej nej.
Men då får du skylla dig själv och förlorar rätten att gnälla. smile


Kirja Kitabu Βιβλίο Carte Raamat Книга کتاب Bog ספר Kniha Boek Libri पुस्तक Buku Leabhar Bók 本 Llibre 書Book 책 Knjiga Grāmata Knyga Ktieb Książka Livro Kniha Kitabu หนังสือ Kitap Buch Sách Кніга Llyfr

Offline

 

#18 2010-01-02 20:23:51

Pranz
Medlem
Registrerad: 2009-04-17
Inlägg: 583

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Jag är med


Just becase i'm paranoid doesn't mean i'm not followed
http://www.sloganizer.net/en/style3,din-spc-mamma.png

Offline

 

#19 2010-01-02 20:55:32

Junior
Medlem
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 2707

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

pax


FKMT <3

Offline

 

#20 2010-01-02 20:57:44

Seppälä
Medlem P30
Registrerad: 2008-08-04
Inlägg: 13787

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Libro skrev:

Efter lång paus så vill jag också vara med. <:

Ah, Nemesis >;3


Råtta.                                           
                                             Don't blame me for being number one
                                                  Love me for being different
                                 

Offline

 

#21 2010-01-02 21:06:28

n!n
Medlem P29
Från: Stockholm(Södermalm)
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 1322

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Jag är med.


A meaningless death is the essence of a gamble.
MAN AND MACHINE POWER EXTREME!

Offline

 

#22 2010-01-02 21:17:52

Lord Mario
Administratör P30
Från: Örebro
Registrerad: 2008-08-03
Inlägg: 38842

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

jag räcker upp en hand-


Snarkning snarkning och sova på natten, och jag sover när jag är trött på att vara trött.
jga kna itne staav! >:

Offline

 

#23 2010-01-02 21:19:48

Zetanon
Medlem P32
Från: Valdemarsvik/Stockholm
Registrerad: 2008-08-12
Inlägg: 3944

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

*Vill krama Libro igen*


Hon ser dig

"'For the win.' Means uh... My tweet kicks your tweet's butt." - Richard Castle

Offline

 

#24 2010-01-02 21:36:58

Eki
Medlem P30
Från: Lund
Registrerad: 2008-11-27
Inlägg: 6997
Webbsida

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Jag gillar titeln.

Och jag är med.


kolasås Dags att ändra den gråa texten ser jag. Och den vita också.
Brawl: 3824 0053 9360
Heart Gold: 2450 7096 3696

PÅSEn

Offline

 

#25 2010-01-02 21:42:53

Libro
Medlem P18
Från: Västerås
Registrerad: 2008-08-26
Inlägg: 3260

Re: Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Seppälä skrev:

Libro skrev:

Efter lång paus så vill jag också vara med. <:

Ah, Nemesis >;3

>:3
Har vi någonsin varit på samma sida? ^^'

Zetanon skrev:

*Vill krama Libro igen*

Skratta du.
Sedan den där incidenten så har jag varit rädd för kontakt med folk i rädsla för att gå upp i rök. >:

Nej, faktiskt så ska jag hålla dig vid det där om vi kommer vara på samma spelträff. <:


Kirja Kitabu Βιβλίο Carte Raamat Книга کتاب Bog ספר Kniha Boek Libri पुस्तक Buku Leabhar Bók 本 Llibre 書Book 책 Knjiga Grāmata Knyga Ktieb Książka Livro Kniha Kitabu หนังสือ Kitap Buch Sách Кніга Llyfr

Offline

 
  • Index
  •  » Diverse
  •  » Staden där alla sov - Werewolf XII - AVSLUTAD

Sidfot

Powered by PunBB
(© Copyright 2002–2008 PunBB)
© Copyright 2008-2010 Alfred Löfving och Rasmus Utterberg

[ Generated in 1.493 seconds, 7 queries executed ]